smykket i Østfold

Gården

144134Balke gård i Rygge kommune er 1072 dekar hvorav 632 er produktiv skog og 440 er dyrket. I dag dyrkes det korn og eng til for og beiter.
Vi har et aktivt stallmiljø med rundt 30 hester.
Det skjer mye på gården hele tiden. Følg oss gjerne på Facebook.

Åpen gård

Hver søndag kl. 12-16 er det åpen gård med slag av kaffe, vafler m.m. I stabburet er det salg av bruktgjenstander og antikviteter. Vi har høns, griser, villsauer, kaniner og hester som man kan hilse på. Ta med barna for en koselig søndagstur på landet.
Om du ønsker å snakke med Eva på stabburet kan du ringe henne på mobil: 95785891

Historie

Balke Gård har en lang histore. Funn fra boplass fra steinalderen forteller oss at det har bodd mennesker på Balke fra år 5000 f. kr.
300 meter sør for gårdsbebyggelsen finner vi et gravfelt fra 500 f.kr. til år 100 e. kr. Her er det registrert 50 graver.
Det har gjennom tidene vært mange eiere av Balke, men få som har bodd og drevet gården. Kjøp og salg av gårdsbruk var den tids form for akjespekulasjon.

Mot slutten av 1600 tallet eide borgermesteren i Kristiania Balke. En lesemester med navnet Ambrosius har også vært eier. På slutten av 1800 tallet eide statsminister Othar Kierulf gården.

Stasråd Thorne eide Evje Herregård (i dag også kjent for Evje Golfklubb) samt flere mindre gårdsbruk og Balke fra 1890. Da datteren Freddy giftet seg med høyesterettsadovokat Ihlen i 1919 fikk hun Balke i bryllupspresang, samt kr 400.000,-. Hovedhuset ble pusset opp herskapelig. Det var WC og bad og et ringesystem som gjorde det mulig for stuepiken å komme til rett stue når man trykket på en ringeknapp. Mye festligheter og nedgangstider gjorde at Balke ble lagt ut på tvangssalg i 1925.

16863

Nåværende eiers oldefar, Hilmar kjøpte Balke etter 1. verdenskrig. I 1948 tok hans sønn Trygve over og i 1976 Steinar Kase. Hans sønn Tormod har drevet gården siden 2000.