smykket i Østfold

Selskapslokaler

Flotte selskapslokaler og pent utemiljø med dyr og planter. Låvestua brukes til alt fra bryllup til begravelser.

Menyer

Gårdens snitter, Spekemat, Varme retter, Supper, Gårdens Gryter, Koldtbord og Drikke

Gården

Balke gård i Rygge kommune er 1072 dekar hvorav 632 er produktiv skog og 440 er dyrket. I dag dyrkes det korn og eng til for og beiter.